รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน บำนาญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000   
Create by : www.yst1.go.th Version 3.3 ©2555-2565.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.