รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน ลูกจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่111 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000   
Create by : http://www.yst1.go.th Version 3.2 ©2552-2561.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.