รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

111 ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000   
Create by : http://www.yst1.go.th Version 3.5.1 ©2024.  
Mr.Sastar Saengchat Group.DLiCT