รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการ

รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ

รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนลูกจ้่างชั้วคราว

ที่อยู่ 111 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

© Copyright 2018  Create by : http://www.yst1.go.th Version 3.2 - All rights reserved. By. นายศาสตรา แสงชาติ ผอ.กลุ่ม DLiCT สพป.ยโสธร เขต 1